A Level programı, Cambridge Üniversitesi tarafından 1951 yılında geliştirilmiştir. Uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma olan bu program, İngiltere’nin lise dengi diplomasıdır. 16-19 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı 6 üniteden oluşan bu 2 yıllık program, aslında tam manasıyla İngiliz Lise Diploması olarak da açıklanabilmektedir. Dünyadaki en önemli sertifikasyonlardan biri olan bu diploma, ‘Top Ranking Universities’ olarak tanımlanan ve başarı sıralamasında en üstte yer alan üniversiteler tarafından kabul gören nadir belgeler arasındadır.

Global derecede ün salmış Stanford, Oxford, Yale, Harvard, MIT, LSE ve Cambridge gibi üniversitelerin uygun bulduğu A Level programı süresince öğrenciler fen bilimleri, edebiyat, sosyal bilimler ve sanatla ilgili konularda kapsamlı eğitimler almaktadır. İngiltere’de liseyi tamamlayan öğrenciler, üniversite başvurularını da yine bu diploma ile yapmaktadır. Bu 2 yıllık sürede ilk sene alınan eğitim Advanced Subsidiary Level, kısa adıyla AS Level olarak geçmektedir. Yeterli sayıda ders alan ve programı başarı ile tamamlayan öğrenciler ise ikinci senenin sonunda A Level kalifikasyonunu kazanma şansına sahip olmaktadır. Bunun yanında günümüzde dünya çapında bilime ve bilim insanına verilen değere paralel olarak A Level diplomasının, adeta tüm ülkelere vizesiz seyahat olanağı sağlayan bir pasaport niteliğinde oluşu da programın önemini gözler önüne sermektedir.

A Level Diploma Nasıl Alınır?

A Level programı, lise eğitimi boyunca öğrencilerin İngilizceye tam hakim olarak günlük tekstleri, bilimsel raporları, akademik makaleleri, edebi yazıları ve kurgusal metinleri okuma ve yazma yeteneklerini geliştirmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler; eğitim, sosyal veya Mesleki hayatların İngilizceyi kapsamlı olarak anlama ve konuşmayı da yine bu program dahilinde öğrenmektedir. Programa başlamadan önce katılımcıların gelecek hedeflerini iyi belirlemeleri ve ders seçimlerini de buna göre yapmaları önemlidir. Birinci senede Advanced Subsidiary (AS) adıyla alınan tamamlayıcı eğitimlerin sonunda başarılı olan öğrenciler ikinci seneye devam etmektedir.

Nasıl Bir Eğitim Beni Bekliyor?

2 yıllık program süresince ilk aşamada alınan eğitimlerin bir kısmı ikinci bölümde de devam ettirilmektedir. Öğrencilerin 2 yıl boyunca en az 3 ders almaları zorunludur. Alınan her bir ders için notlar ayrı ayrı verilmekte ve diplomalar da yine derslere göre alınmaktadır. Öğrenciler ortalama olarak eğitim süreleri boyunca 5 ders alarak mezun olabilmekte ve A Level diplomalarını alabilmektedir. Seçilen derslerin hedeflenen üniversiteye ve okunmak istenen bölüme göre seçilmesi, programın özelliğini ve başarısını destekler niteliktedir. A Level programını başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, ek olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden burs alma imkanına da sahip olabilmektedir.

Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

A Level diploması hemen her ülkede denk sayılmakta ve kabul görmektedir. İngiltere üniversitelerin tamamında geçerli bu diplomaya sahip öğrenciler, burada diledikleri lisans eğitimini alabilmektedir. Bunun yanı sıra İngiltere eğitim sistemine en yakın eğitimi sunan Yeni Zelanda ve Avustralya’da da üniversite okumak için A Level diploması yeterli olmaktadır.

Özellikle son dört yılda Avrupa üniversitelerinde yaygınlaşan sınav sistemiyle adı daha da sık gündeme gelen A Level, İskoçya ve Amerika’daki üniversiteler tarafından da kabul görmeye başlanmıştır.

Türkiye birkaç sene öncesinde kadar A Level sınavını tanımamaktaydı fakat ülkemizde de artık bu sınav ile öğrenci kabulü yapılmaya başlandı.

A Level Türkiye’de Uygulanıyor Mu?

Genel olarak bakıldığında ülkemizdeki lise müfredatı ile A Level süresince işlenen ders konuları çoğunlukla birbiriyle örtüşmektedir. Ancak buradaki en büyük fark zorunlu derslerin sayısı ve işleyiş biçimleridir. Bu programda öğrencilerin hedeflerine göre kişiselleşen bir eğitim süreci oluşturulurken, ülkemizdeki lise programlarında her öğrencinin her alanda ders alma zorunluluğu bulunmaktadır.

A Level müfredatında öğrencilere alan konularıyla ilgili ölçme ve değerlendirme becerileri kazandırılırken aynı zamanda da analiz ve sentez gibi bilişsel olarak üst düzey düşünme teknikleri de öğretilmektedir. Bu açıdan kavramsal temellere dayandırılan A Level, test tekniğinin çoğunlukta olduğu Türk eğitim yönteminden ayrılmaktadır. Bu farklılıkların ön görülmesi ile ülkemizdeki bazı okullarda temel lise eğitiminin yanında A Level müfredatı da işlenmeye başlanmıştır.

Ülkemizde uzun yıllar yalnızca elçilik okullarında verilen A Level eğitimi, yakın geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu’nun vizyoner yaklaşımıyla İstanbul ve Ankara’daki bazı okullarda da verilmeye başlanmıştır. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ait dersler Türkçe, A Level dersleri ise İngilizce olarak işlenmektedir.

Ülkemizdeki Lise Diplomasına Göre Farkı Nedir?

a-level

Günümüzde birçok ülkede alınan lise diploması dünya çapında denk kabul edilmemekte ve bu nedenle ülke sınırları içerisinde yeterli eğitimi almış bir öğrenci, global sahada yeterli görülmemektedir. Ülkemizde de aynı sorun yaşandığı için buradaki bir liseden mezun olan öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelere müracaat etmeden önce söz konusu ülkelerde ‘foundation year’ olarak adlandırılan fazladan eğitim sürelerine tabi tutulmaktadır. Ancak bu sayede denk sayılan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimi için üniversitelere başvuru yapabilmektedir. A Level ise alışılagelmiş lise eğitimi gibi her dersin bulunduğu müfredatı kapsayan bir program değildir. Liseden farklı olarak A Level programında öğrenciler, belirli bölümlerden belirli dersleri almakta ve eğitim sonunda da dünya çapında geçerli bir diplomaya sahip olmaktadır.

Açılımı Advanced Level yani ‘ileri seviye’ olan A Level programında eğitimler de buna göre şekillendirilmektedir. Program bünyesinde seçilen ve alınan tüm dersler ileri seviye olup, eğitim kapsamı da kişiye özel olarak belirlenmektedir. Bu sayede hedefledikleri bölüme dair yeterli ön eğitimi alan öğrenciler, üniversite hayatlarına da başarılı şekilde adım atma şansını yakalamaktadır. Öyle ki A Level müfredatının üniversitenin ilk yılına ihtiyaç bırakmadığı kanaatiyle İngiltere’deki lisans süresi de 3 yılda tamamlanmaktadır.

Öğrenciler yalnızca lise döneminde değil, önceki eğitim dönemlerinde de A Level için hazırlık dersleri alabilmektedir. Bu süreçlerdeki ilkokul programına Primary, ortaokul programına ise Secondary adı verilir. Matematik, İngilizce ve Fen derslerinin alındığı hazırlık süreçlerinde amaç, öğrencilere müfredat doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırılmasıdır. Öğrenciler ortaokulu bitirdikten sonra lisenin ilk iki senesinde A Level’a hazırlık amacıyla IGCSE derslerini almaktadır. Sonraki 2 yılda ise A Level derslerini alıp eğitimlerini tamamlamaktadır. Bu sayede A Level müfredatı öğrencinin ilkokuldan itibaren tüm öğrenim sürecini kapsayabilmektedir.

A Level Sınavları Nasıldır?

A Level sınavlarında, sınavın uygulandığı ülke hangisi olursa olsun yalnızca İngiltere’de hazırlanan sorular sorulmaktadır. Bunun yanında sınav sonuçları da yine yalnızca İngiltere’de değerlendirilmektedir. Uluslararası GCSE ve A Level sınavlarında, ülkemizdeki sınav sisteminde yer alan çoktan seçmeli sorular bulunmamaktadır.

Alınan derslere göre değişiklik gösteren sınavlarda, açık uçlu ve uygulamalı sorulara da yer verilmektedir. Sorular belli amaçlara uygun olarak hazırlanmakta ve çeşitli ölçümleri yapacak biçimde sunulmaktadır. Bu sayede elde edilen verilerle öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme ve benzeri üst düzey yetenekleri ile düşünme becerileri de ölçümlenmektedir. Bu sınavların hepsi, İngilizce olarak yapılmaktadır.

İngiltere’nin ilgili kuruluşu OFQUAL, GCSE ve A LEVEL sınavlarının İngiltere dışında uygulanabilmesi adına 4 farklı kuruluşa yetki vermiştir. Bu dört kuruluştan Cambridge Üniversitesine bağlı CIE ve global çapta en büyük eğitim kuruluşu olarak kabul edilen Person’a bağlı EDEXCEL ise Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar tarafından akredite edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ile ülkemizde GCSE ve A LEVEL sınavları uygulanmaktadır.