BMAT Sınavı Nedir?

BMAT sınavı, Cambridge Üniversitesi imzasıyla hayata geçirilen ve 2003 yılından bu yana dünyanın önde gelen birçok üniversitesi tarafından kabul gören bir bölüm giriş sınavıdır. Türkçe anlamı ile Biyomedikal Kabul Testi olarak isimlendirilen ve açılımı BioMedical Admissions Test olan BMAT sınavı; Avrupa’da tıp, biyotıp, diş hekimliği ve veteriner hekimlik gibi bölümlerde eğitim alma hedefi bulunan öğrenci adayları için başvuru sürecinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Özellikle Hollanda, Macaristan, Hırvatistan, Singapur, İspanya, Malezya, Tayland ve İngiltere’de pek çok üniversite tarafından aranan bu sınav, ismi geçen ülkelerde sağlık bilimleri üzerine lisans eğitimi almak isteyen herkes için önemlidir. Öyle ki iddialı bir BMAT skoru ile dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim alma şansını yakalamak oldukça kolaydır. Genellikle bir yıl içerisinde eşit aralıklarla toplamda dört kez düzenlenen bu sınava katılmak için adayların, sınava girecekleri tarihtan en az bir ay önce başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. BMAT sınavı genellikle dünya çapında bulunan yetkili ‘açık merkezlerde’ yapılmaktadır. Birleşik Krallık adayları ise genellikle okullarında veya kolejlerinde sınava girmektedir.

AB ülkeleri ve İngiltere’de sınava girecek tüm adaylar için standart olan sınav ücreti 46 Euro’dur. Bunların dışındaki bir ülkede gerçekleştirilecek BMAT sınavı için katılım ücreti ise 78 Euro olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, test maliyetlerini karşılamakta zorlanan öğrenci adaylarına yönelik olarak düzenlenen finansal destek de mevcuttur. Yine Cambridge tarafından belirlenen belli başlı kriterlerin karşılanması durumunda öğrenci adayları sınava ücret bedelini geri alma hakkı da kazanabilmektedir.

Sınavın düzenlenmesinin ardından sonuçlar, BMAT’ın resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. Bu sürecin devamında öğrenci adaylarının 60 gün içerisinde sonuçlarını almaları ve hedefledikleri üniveristeye başvurularını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 60 günün sonunda adaylar BMAT sonuçlarına erişim haklarını kaybeder. Taban puanlar ve sonuçların yorumlanması, üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle hem sınav öncesinde hem de ilerleyen süreçte çok iyi bir araştırma yapılmalı ve gerekirse uzmanlarda destek alınmalıdır.

BMAT Sınav Yapısı

BioMedical Admissions Test, toplamda 3 bölümden oluşan ve hem çoktan seçmeli soruların hem de metin yazma zorunluluğunun bulunduğu bir sınavdır. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı ilk 2 bölümde her bir soru 1 puan değerindedir. Sınav sonuçlarının değerlendirme sürecinde ise her bölümden alınan puanlar 1 ila 9 arası bir skalada hesaplanır. Her bölüm için toplam değerlendirme yine en yüksek 1, en düşük 9 puan olacak biçimde BMAT ölçeğine dönüştürülür.

Sınava katılan adaylar ortalama olarak 5 puan civarında bir başarı elde etmektedir. Bununla birlikte 6.0 ve üzeri puanlamanın ‘iyi derece’ kategorisinde değerlendirilmesi söz konusudur. İlk 2 bölümden sonra adayların yazma deneyimini gerçekleştirdikleri “Essay” bölümü ise 0-5 puan arasında ve A, C veya E notları ile değerlendirilmektedir.

BMAT sınavı hem adayların sonrasında okuyacakları bölümlerin iddiası hem de üniversitelerin kalitesi ve ünü doğrultusunda hazırlanan zor bir sınavdır. Bu nedenle hedeflenen başarıya ancak özenli, programlı ve bilinçli şekilde hazırlanan adaylar ulaşabilmektedir. BMAT’a hazırlanırken dikkat edilecek şu maddeler ile daha iyi sonuçlar almak da mümkündür:

 • Geçmiş BMAT sınavlarına göz gezdirmek ve bununla ilgili yazılmış makaleleri incelemek, adayların sınav sorularına yönelik fikir sahibi olmasına yardımcı olacaktır.
 • Sınava hazırlık sürecinde adayların kendi kendilerine veya uzman eşliğinde uygulayacakları deneme sınavları, BMAT bölümlerine ayrılması gereken sürenin programlanması adına pratik yapma şansını sağlayacaktır.
 • Test spesifikasyonlarını kontrol etmek de hazırlık sürecinde önemli bir noktadır.
 • Adayların, CAAT (Cambridge Assessment Admissions Testing) web sitesi üzerinden ulaşabilecekleri videolar ve hazırlık kılavuzları da BMAT’a çalışırken işlerine fazlaca yarayacak dokümanlardır.

BMAT Sınav İçeriği

Adayların, üniversite lisans düzeyinde eğitim görebilmeleri adına gerekli olan matematiksel ve bilimsel bilgilere hakim olduklarının ve bunun yanında eleştirel düşünme, problem çözme, yazılı iletişim kurma, kriz yönetme ve fikir geliştirme gibi önemli becerileri yeterli düzeyde yerine getirebildiklerinin test edildiği BMAT, toplamda 2 saat süren bir sınavdır. Toplamda 62 sorudan ve bir yazma görevinden (Adaylar burada, 3 farklı sorudan birini seçerek ilgili kompozisyonu yazmalıdır.) oluşan bu sınav, ağırlıklı olarak adayların mevcut bilgileri kullanma yetenek ve kapasitelerini değerlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında yalnızca bir bilgi ölçme sınavı olmayan BioMedical Admissions Test, tıp ile alakalı herhangi bir bölüm bilgisinin de yer verilmediği bir sınavdır. BMAT sınavında alınan puanlar, yalnızca sınavın uygulandığı yıl içerisinde geçerli olmaktadır. Alınan puanı diğer senelerde kullanmak imkansızdır. Bu kuralın adaylara yönelik avantajı ise, geçmiş düşük sınav puanlarının mevcut yıl içerisindeki sınav sonucu üzerinde herhangi bir olumsuz etki sağlamıyor olmasıdır.

Yetenek ve Beceri Bölümü

Bu bölümde genel olarak adayların bir argümanı anlama, problem çözme ve sunulan verilerden çıkarım yapma becerileri test edilmektedir. 35 soru için her bir adaya 60 dakikalık zamanın verildiği yetenek ve beceri bölümünde, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorulara yer verilmektedir.

Bilimsel Bilgi ve Uygulamalar Bölümü

Toplamda 27 sorunun sorulduğu ve adaylara tamamlamaları için 30 dakika sürenin verildiği bilimsel bilgi ve uygulamalar bölümünde, matematik ve fen bilimleri konularını içeren sorular yer almaktadır. Bu bölüm için adaylar, lise müfredatındaki hemen her konudan sorumludur. Zaman içerisinde değişken müfredatlara parallel olarak, bu bölümde sorulan sorular da revise edilmektedir. Adayların özellikle hazırlık sürecinde bu konuyu göz önünde bulundurmaları ve dönemin müfredatı ile çalışma programlarını karşılaştırmaları önemlidir. Bu bölüm, aynı zamanda bir adayın tipik olarak Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerinde kapsanan bilimsel bilgileri 16 yaşına kadar uygulama becerisini de test etmektedir.

Yazma Bölümü

30 dakika süresince adayın fikirleri seçme, geliştirme ve düzenleme becerilerinin test edildiği yazma bölümünde aynı zamanda bu bilgileri kısa, etkili ve anlaşılır bir şekilde yazılı olarak iletme yeteneği de değerlendirilmektedir. Bu bölümde puanlama iki farklı inceleme uzmanı tarafından yapılmaktadır. Bir uzman, adayın sunduğu kaliteli içerik için 0-5 puan arasındaki ölçek dahilinde puanlama yapmakta ve diğer uzman ise A, C, E ölçeğini kullanmak üzere adayın İngilizce kullanma becerisini değerlendirmektedir. Lisans başvuru sürecinde ise adayın girmek istediği her kuruma yazdığı kompozisyonun bir görüntüsü verilmektedir. İki dilli sözlükler dahil olmak üzere hesap makineleri ve klasik sözlüklerin sınav süresince kullanımına izin verilmemektedir.

BMAT Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Bazı Üniversiteler

BMAT sınavı Avrupa’da tıp eğitimi almak adına geliştirilen en önemli sınav olmanın yanı sıra öğrencilere birçok değerli üniversitede eğitim alma şansını da sunmaktadır. Adaylara, birçok öğrenci arasından sıyrılma fırsatını veren BMAT sınavı, çeşitli niteliklere sahip öğrencilerin potansiyelini değerlendirmek amacını taşıyan da en etkili yoldur. BMAT sınava sonucu ile eğitim alabileceğiniz üniversitelerden bazıları şunlardır:

 • Brighton and Sussex Medical School
 • Cambridge University
 • Imperial College London
 • Keele University
 • Lancaster University
 • Leeds University
 • Oxford University
 • Manchester University
 • University College London
 • University of Twente, Netherlands
 • Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM), Italy
 • University of Pécs
 • University of Zagreb