Yurtdışındaki üniversitelerden veya lisansüstü programlardan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının diploma denkliği alabilmesi adına yapılması gereken tüm işlemlerin internet ortamında gerçekleştirilmesi günümüzde e-denklik olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde denklik, Yükseköğretim Kurulu adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilmektedir. 26 Aralık 2017 tarihi itibarı ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerinde Yükseköğretim denklik ön başvurusu, bir pilot uygulama ile e-devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi adresi üzerinden denklik ön başvuru sayfasına girilerek yapılabilen başvuru sürecinde ilk olarak uygulamaya girebilmek adına bir e-devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir. Bu şifre ile giriş yapıldıktan sonra ise denklik başvuru yapan adayların kişisel bilgilerini ve diploma bilgilerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu bilgileri yükleme sürecinde kişilerden, belgelerin aslını renkli olarak tarayıp kaydetmeleri istenmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ise doldurulan ve imzalanan başvuru formu ve rıza beyan belgesi ile kişilerin 15 gün içerisinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bizzat ya da resmi vekaletnameye sahip bir vekil aracılığıyla başvurması beklenmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler ise bu hizmetten faydalanabilmek için ilgili kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçerek sisteme giriş yapabilmektedir. Bunlar;

 • Mobil İmza ile giriş,
 • C. Kimlik Kartı ile giriş,
 • Elektronik İmza ile giriş ya da
 • İnternet Bankacılığı ile giriş seçenekleridir.

 E-Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-denklik başvurusu yapmak için mezun kişilerin öncelikle E-devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına giriş yapmaları gerekmektedir. Burada mezunlardan; adı, soyadı, kimlik numarası, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, medeni hal gibi temel bilgiler ile sistemde kayıtlı bulunan doğrulanmış e-posta adreslerini ve telefon numaralarını girmeleri ve daha sonra da onaylayarak devam etmeleri beklenmektedir. Açılan sayfada kayda devam edecek adayların, başvuru işlemine başlamadan önce belli başlı uyarıları okumaları ve işleme öyle devam etmeleri istenmektedir. Buna göre;

 • Eğer kişiler tezli yüksek lisans başvurusu yapacaksa, başvuru işleminde önce Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi web sitesi üzerinden tez bilgileri ile giriş yaparak referans numarası almalıdır. Bu referans numarası, bir sonraki adımda adaylardan istenmektedir.
 • Denklik işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamak adına kişilerin, başvuru süresince istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmaları önemlidir.
 • Mezunların diploma bilgilerini Latin Alfabesi kullanarak yazmaları gerekmektedir.
 • Eğer mezun olunan üniversite mevcut liste içerisinde yer almıyorsa, böyle bir durumda kişilerin sayfada bulunan ‘Üniversitem Listede Yok’ seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sayfası içerisinde kişilerin, mezun oldukları bölümü seçmeleri adına iki adet liste yer almaktadır. İlk listede mezun olunan bölümü bulamayan kişilerin, ‘Diğer’ ibaresi bulunan seçeneği işaretlemeleri ve ardından ikinci listede mezun oldukları bölümü seçerek devam etmeleri istenmektedir.
 • Dosya yükleme bölümü için mezunların önceden istenen belgelerin asıllarını renkli olarak tarayıp hazırlamaları gerekmektedir.
 • Yüklenecek dosyalar PDF türünde olmalıdır ve her bir dosya 5 MB boyutundan az olmalıdır.
 • Ön başvurunun tamamlanmasının hemen ardından kişiler, başvuruların listelendiği ekrana yönlendirilmektedir. Bu sayfada yer alan ilgili buton aracılığı ile başvuru formunun çıktısı alınabilmektedir. Daha sonra bu formun imzalanması gerekmektedir.
 • Eğer kişiler, yapılan başvuruda eksik veya hatalı bir bilgi olduğunu fark ederse, sayfada bulunan çarpı butonuna basarak mevcut başvuruyu silebilmekte ve sürece yeniden başlayabilmektedir.
 • Bu noktaya kadar yapılan işlemlerin sistemden hiçbir şekilde silinmemesi önemlidir. Aksi takdirde başvuru işlemi yapılmamaktadır.
 • Denklik işlemine dair tüm bildirimler, kurul tarafından kişinin e-posta adresine gönderilmektedir.

Tüm bu aşamaları okuduktan sonra kişilerin ‘Anladım, Başvuru İşlemine Devam Et’ butonuna basarak ilerlemeleri gerekmektedir. Sonrasında açılan sayfada, denklik başvurusunun hızlı sonuçlanması adına istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Buradan yapılan başvurular, ön başvuru niteliğini taşımaktadır. Başvuruların tamamlanabilmesi adına bir sonraki sayfada yer alan formun çıktı alınarak imzalanması ve belirtilen link üzerinden erişilebilen evraklarla birlikte bir sonraki ekrandan alınacak randevu gününde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kişilerin sayfada yer alan rıza beyanı belgesini dijital ortamda indirip doldurabilmeleri için bir link de yer almaktadır.

E-Denklik Ön Başvuru Sistemine Belge Yükleme

Bu bölüm, evrakların asıllarının renkli olarak taranıp yüklenmesinin gerektiği bölümdür. Yüklenen siyah beyaz belgeler veya evrak fotokopileri kabul edilmemektedir. Her bir belgenin maksimum 5 MB olmasına dikkat edilmesi gerekilmektedir. Mezunlar tarafından yüklenmesi istenen belgeler;

 • Pasaport, Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı veya Mavi Kart,
 • Diploma,
 • Diploma Tercümesi,
 • Transkript ve
 • Transkript Tercümesidir.

Tüm bölümlerin doldurulması ve ardından bu belgelerin yüklenmesi ile kişiler, ‘Gönder’ butonuna basarak devam etmelidir. Açılan sayfada ‘tamamlanmamış Başvurular’ başlığı altında yapılan ön başvuru yer alacaktır.

YÖK’ün E-Denklik İşlemlerinde Değerlendirme Kriterleri

e-denklik-pavaedu

6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca, birçok maddede belirlenen kriterler açıklanmıştır. Buna göre öncelikli olarak ibraz edilecek orijinal belgelerin üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti veya benzeri müdahale bulunmaması gerekmektedir. Belgelerin, başvuruyu yapan kişiye ait olması elbette ki zorunludur. Bununla birlikte diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın, başta faaliyet gösterdiği ülke içerisinde olmak üzere ilgili makamlar tarafından diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması gerekmektedir. Aynı zamanda kurumun, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması da önemlidir. Bu süreçte denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi göz önünde bulundurulmakta ve mezuniyet için aranan ulusal kredi veya AKTS toplamları karşılaştırılmaktadır. Mezun olunan üniversitenin ve bölümün, kazanılması gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik açısından ülkemizdeki eğitim programına eşdeğer olması da yine beklenen kriterler arasındadır.

Tüm bunların yanı sıra mezunların pasaport giriş ve çıkış kayıtları ile ülkede kalış süreleri de titizlikle kontrol edilmektedir. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde ya da ikili anlaşmalar ile tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen, kişinin mezuniyet diplomasının ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığına dair ve eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde belirtilen belgeler dışında bilgi ve belgeler de istenebilmektedir.