İtalya’daki diplomaların Türkiye denkliği ve YÖK denkliği, yurt dışında okumak isteyen veya okuyan öğrencilerin hep aklını kurcalamıştır. Bu konuya girmeden önce değinilmesi gereken konu YÖK tarafından tanınma konusudur. Öncelikle bu iki kavram birbirinden farklıdır.

Ülkemizde, yurt dışında okumak için en çok tercih edilen ülkelerden bir İtalya’dır. İtalya; yaşantısı, tarihi ve doğal güzellikleri, kaliteli üniversite eğitimi ve maddi açıdan sağladığı rahatlıkla en iyi tercihlerden biridir ve bu nedenle öğrencilerin rağbet ettiği bir ülkedir. İtalya’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin İtalya üniversitelerinin Türkiye’deki denklik süreci hakkında bilgi talebi olabilir. Bu yazı, bu sorulara cevap niteliğinde olması amacıyla hazırlanmıştır.

YÖK Denkliği | İtalya’daki Diplomaların Türkiye Denkliği

YÖK denkliği

Yükseköğretim Kurumu, yurt dışındaki üniversitelerin eğitim kalitesini belirli kriterlere göre değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu öğrencilerin okumak istedikleri üniversitelerden alacakları diplomaların Türkiye’de geçerli olup olmayacağını belirler. Buna kısacası YÖK denkliği adı verilebilir. Üniversitelerin yapısı, eğitim kadrosu ve eğitim programları gibi kriterler baz alınarak üniversitenin tanınıp tanınmayacağına karar verilir. Üniversitenin hangi ülkede olduğu da önemli bir kriter olabilir. Genellikle devlet üniversiteleri ve köklü geçmişe sahip üniversiteler, YÖK denkliği kapsamına alınabilir.

Bu durum sadece Türkiye’de değil, dünyanın çoğu ülkesinde geçerlidir. Bologna Süreci, bu durumu kontrol altına almak ve kolaylaştırmak amacıyla Avrupa’da 29 ülkenin ortak yayımladığı bir bildiridir. Türkiye’nin 2001 yılında katıldığı Bologna Süreci, yükseköğretimde kaliteyi arttırmak, kolay anlaşılabilir eğitim programları ve diplomalarla öğrencilerin ve ülkelerin eğitim kriterleri konusunda daha kolay karar verebilmelerini sağlamak adına ortaya çıkmıştır.

İtalya’da Eğitim” makalemizi de okuyabilirsiniz.

YÖK DENKLİĞİ NEDİR, KOŞULLARI NELERDİR?

İtalya’daki diplomaların Türkiye denkliği, Yükseköğretim Kurulunun tanıdığı; yurt dışı yüksek eğitim kurumlarından, üniversitenizden ve herhangi bir programınızdan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomanızın, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yüksek eğitim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının eş değerliliğinin tespit edilmesi işlemidir. Temel olarak kastedilmek istenilen şey eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması niteliğine bağlıdır. Bu uyum ve uygunluk eğer yeterli durumdaysa aldığınız diplomaya veya üniversiteye denklik verilir. Bu uyumun olmaması durumunda ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz istenebilir. Denklik sınavından 100 üzerinden 50 puan almanız durumunda diplomanıza denklik verilir.

Denklik konusunda son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna Anlaşması kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır ve YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna Süreci kapsamındaki ülkelerde de (Örn: Rusya, Ukrayna) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır.

Denklik sizin için önem arz etmiyorsa örneğin; Bilgisayar, Tasarım, İşletme, Müzik, Sinema gibi bölümlerden mezun olanlar, Türkiye’ye geldiklerinde genellikle özel sektörde çalışmakta ve dolayısı ile denklik bu meslek gruplarındaki işverenler için bir önem arz etmemektedir. Zira özel sektörde denkliğe değil, alınan eğitimin kalitesine, adayın kendisini nasıl geliştirdiği konusu daha mühimdir. Bu nedenle eğer bu yönde bir eğiliminiz veya gerekliliğiniz bulunmuyorsa istediğiniz üniversitede rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ama eğer denklik sizin için önemliyse yani Doktor, Diş Hekimi, Eczacılık, Avukat-Hukuk, Mühendislik programlarında okumak istiyorsanız bu gibi alanlarda eğitim alıp Türkiye’de çalışmak isterseniz ya da kısa dönem askerlik yapmayı tercih ediyorsanız denkliğinizi almanız önemlidir.

İtalya'da Üniversite Eğitimi Sonrası

İtalya YÖK Denkliği Süreci Nasıl İşler?

İtalyan üniversitelerinde okumak isteyen öğrenciler, mezun olduktan sonra YÖK denkliği başvurusu yaparak İtalya’daki diplomaların Türkiye denkliği alınabilir fakat bunun için bazı ön koşullar bulunur. Eğer öğrencinin aldığı eğitim ve ders içerikleri Türkiye ile uyumlu değilse öğrenci, denklik sınavına girmek zorunda kalabilir. Bu konuda bir istisna bulunur. Bu istisna dünya üniversite sıralamalarının bazılarında gidilen üniversitenin en az birinde ilk 1000 içerisinde yer almasıdır. YÖK’ün esas aldığı bu sıralamalar şu şekildedir:

 • Times Higher Education (THE)
 • QS World University Rankings
 • Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 • University Ranking by Academic Performance (URAP)
 • CWTS Leiden Ranking

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bu sıralamaların herhangi birinde ilk 1000’e giren üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, denklik sınavına girmek zorunda kalmazlar. İtalya YÖK denkliği almak isteyen öğrenciler için bu durum bir avantaj olarak görülebilir. Çünkü İtalyan üniversiteleri arasında bu sıralamada yer alan birçok üniversite bulunur. Bu sayede İtalya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler, tercihlerinde daha esnek davranma lüksüne sahip olabilirler.

Ek olarak “İlk 500’deki İtalyan Üniversiteleri” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Online YÖK Diploma Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Günümüzde YÖK denkliği almak oldukça kolaydır. YÖK, denklik başvurularını online olarak alabilmektedir. Bu doğrultuda e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde denklik işlemleri gerçekleştirilebilir. Online YÖK denkliği başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için süreç şu şekilde ilerlemektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 16 haneli vatandaşlık numaraları ile e-Devlet üzerinden, yabancı uyruklu kişiler ise YÖK’ün web sitesi aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
 • Öncelikle online olarak yapılacak başvuru için evrakların tümü PDF formatına çevrilmelidir. Bu evraklar arasında kimlik, diploma, transkript ve noter onaylı tercüme edilmiş belgeler bulunur.
 • Ardından sisteme kimlik ve eğitim bilgileri gibi istenen bütün bilgiler girilmeli, PDF formatına çevrilen bütün evraklar sisteme aktarılmalıdır.
 • Bütün işlemler tamamlandıktan sonra başvuru formu yazdırılmalıdır.
 • Yazdırılan evrakla birlikte başvurudan sonra 15 iş günü içerisinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına gidilmelidir.
 • Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra başvuru yapan adaya orijinal evraklar teslim edilir ve başvuru süreci resmen başlamış olur.

YÖK Tanıma | İtalya’daki Diplomaların Türkiye Denkliği

Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumla ilgili programın akademik derece vermeye yetkili olduğunu Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilip edilmemesi durumudur. Yani yurt dışında gideceğiniz ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları gibi kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna bakılır. Daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle tüm devlet üniversiteleri ve belirli bir eğitim kalitesi taşıyan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır. Yurt dışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için online olarak kolayca sorgulayabileceğiniz gibi YÖK’e dilekçe de verebilirsiniz.

YÖK Tarafından Tanınan Üniversiteler Online Olarak Nasıl Öğrenilir?

 • Online başvuru yapmak isteyenler e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra arama kısmına YÖK tanıma yazıp “Okul Tanıma Belgesi Sorgulama (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)” sayfasına girebilirler.
 • Ardından bilgilerinizin YÖK tarafından paylaşılmasını onaylayın.
 • Gelen sayfada ülkeyi ve üniversite ismini belirtip YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenebilirsiniz.

YÖK’e Dilekçe Göndermek | İtalya’daki Diplomaların Türkiye Denkliği

YÖK Tanıma

İtalya’daki diplomaların Türkiye denkliği için dilekçeye yazmanız gerekenler; ad, soyadı, telefon numarası, ikametgâh adresi, istenen okulun tam adı (Orijinal adı, İngilizce adı, Türkçe adı), okulun bulunduğu ülke, şehri, ilgili bölümün adı, almak istediğiniz eğitim düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans) mutlaka yazılmalıdır. Daha sonra bu bilgiler YÖK Denklik Birimine posta ya da kargo yolu ile gönderildikten sonra en geç 15 iş günü içinde belirtilen adrese geri dönüş sağlayacaklardır.

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Telefonu: 0850 470 0 965

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye

E-posta: denklik@yok.gov.tr

İtalya’da birçok üniversitede Türk öğrenciler burs imkânları sayesinde lisans veya yüksek lisans seviyesinde eğitim alabilirler. Başvurulara hemen başlamak için Pava Education başvuru formunu doldurabilirsiniz. Pava Education’ın uzman eğitim danışmanları sizinle en kısa süre içinde iletişime geçeceklerdir.

Pava Education iletişim için tıklayınız.