Özel İtalyan Lisesi Tarihi

Osmanlı Devleti döneminde Ceneviz, Venedik ve Sicilyalılar tarafından padişahtan alınan özel izinler ile Galata ve çevresi ile Haliç kıyılarında ticaret yapılmaktaydı. Bu bölgede mevcut nedenlerle bulunan İtalyan toplulukları içerisindeki varlıklı aileler, çocuklarının eğitimlerinde özel öğretmenleri tercih etmekte; ancak maddi durumu uygun olmayan ailelerin çocukları yalnızca Katolik din adamlarından ders alabilmekteydi. Bu ihtiyaca yönelik olarak 1861-1912 yılları arasında İstanbul’da açılan ve İtalyanca eğitim veren 16 okuldan biri de Özel İtalyan Lisesi idi.

özel italyan lisesi

 1. yüzyılın son dönemlerinde İstanbul’daki aktif olarak çalışan bir kurum olan İtalyan Hükümeti’ne bağlı Società Operaia di Mutuo Soccorso per l’Assistenza, eğitime 1885 yılında başlayan Kraliyet ilk ve ortaokulunun (Regia Scuola Elementare e Media) açılmasına öncülük etmişti. 1885 yılında ise bu okula, İtalyan Ticaret Merkezi eklenmişti. O yıllarda üç senelik bir eğitimin sonunda Teknik Okul diploması veren merkez, 1900 yılında ise dört senelik eğitime geçerek seviyesini yükseltmişti. 1885’te Ticaret Lisesi unvanı ile eğitim veren bu liseden mezun olan öğrenciler, İtalyan Krallığına bağlı ticaret yüksek okullarına kayıt yaptırabilmekteydi. 1910’da ise Latince derslerin verilmeye başlandığı okul, Türk öğrencilere de resmi olarak açılmış oldu.

Okuldaki eğitim 1911 yılında başlayan Trablusgarp Savaşı sebebiyle kesintiye uğrasa da sonradan gelişerek devam etti. Günümüzde bulunan lise binası lokasyonunda ortaokul eğitimi ile birlikte İtalyan Lisesi programı, profesyonel gelişim kursu, Ticaret Merkezi Eğitimi ve ana eğitim dili İtalyanca olmayan okullardan transfer olan öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıfı programları da uygulanmaya başlandı. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile ülkemizde hizmet veren yabancı okullar, Türk okulları ile eşit şartlarda, resmi olarak tanınmış ve İtalyan Lisesi de bunlardan biri olmuştu. 1996 yılı itibarı ile önce “Profesyonel Gelişim Kursu” sonrasında ise Teknik Ticaret Merkezi’nin eğitimi kademeli olarak durduruldu.

Günümüzde ise İtalyan Lisesi devlete doğrudan bağlı olan ve dört yıllık eğitim veren özel bir lisedir. Bununla birlikte okul bünyesinde 1997 senesinde yürürlüğe giren ve adı geçen 4306 sayılı kanun gereği Türk veya çifte vatandaşlığı bulunan Türk öğrencilerin gidemediği, yalnızca İtalyan ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olabildiği, 2003-2004 eğitim yıllarında hizmete başlayan bir ortaokul da bulunmaktadır.

Özel İtalyan Lisesi Eğitimi Nasıldır?

Özel İtalyan Lisesi eğitimi içerisinde, geleneksel fen bilimleri alanında eğitim veren bir liseye uygun biçimde sunulan bir yıllık hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Ortaokul eğitimi 3 yıllık, lise eğitimi ise 4 yıllık bir süreçte tamamlanmaktadır. Başlangıçta öğrencilerin eğitim aldığı hazırlık sınıfları, ortaokul ve lise için ayrı ayrı açılmaktadır. Özel İtalyan Lisesi’nin eğitim modeli hem Türk hem de İtalyan kültürünün pedagojik yapısına uygun biçimde düzenlenmiştir. Yeniliklere ve gelişime tamamıyla açık olan okul sistemi içerisinde İtalyan pedagojisi geleneği ile uyumlu, İtalyan okulunun insani-bilimsel değerleri üzerine kurulmuş ve ayrıca Türk eğitim sisteminin Fen-Matematik programı da göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir eğitim sürecine imza atılmaktadır. Buradaki asıl amaç, iki kültüre hakim öğrenciler yetiştirmek ve ortak değerlerde buluşan gençleri dil, kültür ve felsefe alanında titizlikle yetiştirmektir. Okul bünyesinde Türkçe dersleri de verilmektedir. Türk eğitim sisteminde yabancı özel okul, İtalyan eğitim sisteminde ise devlet okulu statüsüne sahip olan Özel İtalyan Lisesi’nde eğitim alan Türk öğrenciler, her açıdan İtalyan eğitim sistemine tabii İtalyan öğrenciler ile eşdeğer sayılmaktadır. Bu sebeple, mezuniyetlerinde resmi geçerliliği bulunan İtalyan Diploması alma hakkı da kazanmaktadırlar.

Burada sunulan özel eğitimin temelinde yalnızca derslere yönelik bir yeterlilik kazandırma hedefi bulunmamakta, bununla birlikte bilinçli, kültürlü, dünyayı ve kendini tanıyan bir nesil yetiştirmek de amaçlanmaktadır. Özel İtalyan Lisesi’nin yalnızca ezbere dayalı bir eğitim programı sunmaması, bunun en güzel göstergesidir. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini de her daim destekleyen okulda, birçok aktivite mevcuttur. Bugün, 600 m2 alanda eğitim binası bulunan 5 katlı okulun, 20 adet dersliği mevcuttur. Bunun yanında halihazırda 4 farklı kurs odası da öğrencilerin kullanımına açıktır. Ayrıca idari personel için yeterli oda, resim dersliği, arşiv odası, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane de okul içerisinde bulunan alanlardır. Okulda mevcut İtalyanca ve Türkçe eğitimin yanı sıra yabancı dil olarak İngilizce ve antik dillerden Latince de öğretilmektedir. İtalyan öğrenciler diledikleri takdirde Türkçe dersi alabilmektedir. Matematik, Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi temel bilim dersleri, uzman İtalyan öğretmenler tarafından verilmektedir.

Özel İtalyan Lisesi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Özel İtalyan Lisesi, ülkemizde uzun bir tarihçesi bulunan ve oldukça başarılı bir eğitim programı sunan markalaşmış kurumlardan bir tanesidir. Bu özellikleriyle okul, birçok öğrencinin de eğitim almayı hayal ettiği bir noktada bulunmaktadır. Ancak elbette ki okulun öğrenci seçme kriterleri, başarı faktörü ile doğrudan alakalı ilerlemektedir. Bu özelliğiyle de Özel İtalyan Lisesi adı, yıllar boyunca kalitesini korumayı başarmıştır.

Alımlarda kendi özel sınav sistemini oluşturmayan Özel İtalyan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınav sonuçlarını baz almaktadır. Buna göre, Özel İtalyan Lisesi’ne başvuru yapmak isteyen öğrenciler, öncelikle ortaokuldan sonra MEB’in sınavına girmek zorundadır. Seviye tespit sınavında okulun açıkladığı taban puanın alınması, başvuru için zorunlu bir kriterdir. MEB tarafından uygulanan sınavda, adaylara Türkçe, Matematik, Yabancı Dil, Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve Fen Bilgisi alanında sorular sorulmaktadır. Daha sonra alınan yeterli puan ile adaylar, okula giderek başvuru işlemlerini yapabilmektedir. Bu süreçte herhangi bir tercih listesi hazırlamaya gerek duyulmamaktadır. Arzu edenler için online kayıt imkanı da sunulmaktadır. Ancak tüm bu sürecin bir ön kayıt olduğu unutulmamalıdır. Bu aşamalardan sonra yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile yalnızca asıl listede olan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilmektedir. Okulun eğitim süresi, bir sene süren hazırlık süreci ile birlikte toplamda 5 yıldır. Hazırlık sınıfında öğrencilere 21 saatlik İtalyanca eğitimi de verilmekte, ek olarak Türkçe, İngilizce ve Fen Bilgisi dersleri de işlenmektedir.

Özel İtalyan Lisesi kontenjanı, her sene okul idaresi tarafından tespit edilmektedir. Bununla birlikte her yıl ortalama 80 öğrenci ile kontenjan sınırlı tutulmaktadır. Okulun yıllık ücretleri ise her sene değişiklik göstermektedir.

Özel İtalyan Lisesi’nde Okumanın Avantajları Nelerdir?

Aslında en büyük avantaj Özel İtalyan Lisesi’nin sunduğu kaliteli eğitimden faydalanmak ve eğitim sonunda özel bir diplomaya sahip olmaktır. Mezun olan öğrenciler bu eğitimin ve diplomanın ayrıcalığından hem sosyal hem de kariyer yaşamlarında sıklıkla yararlanmaktadır. Resmi olarak geçerliliği bulunan İtalyan Diploması, mezun durumundaki öğrencilere verilmektedir; ancak diplomayı almaya hak kazanmak için öğrencilerin okulun yaptığı sınavdan başarılı bir sonuç alması gerekmektedir. İtalyan Diploması, başta İtalya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir. Bu sayede öğrenciler, yurtdışındaki birçok üniversitede kolaylıkla kabul görme imkanını bulmaktadır. Diplomaya sahip olmak adına öğrencilerin son sınıfta yapılan 3 yazılı ve 1 sözlü sınavdan geçmesi gerekmektedir.

Özel İtalyan Lisesi’nde öğrencilerin farklı eğitim seçenekleri de bulunmaktadır. Buna göre, İtalyan Türk Fen Lisesi ve Türkçe Matematik grupları, Türk eğitim sistemine göre değerlendirilmektedir. İtalyan Diploması alınabilen sistemde ise öğrenciler buna uygun bir değerlendirmeden geçmektedir. İtalyan not sistemine göre değerlendirme yapılan gruplarda geçme notunda taban puan 6’dır. Puanın ülkemizdeki eğitim sisteminde karşılığı ise yaklaşık 55 ile 60 aralığındadır.

Özel İtalyan Lisesi mezunu olan birçok başarılı isim, yalnızca yaptıkları işlerle değil burada aldıkları eğitimle de tanınmaktadır. Bu isimlere örnek olarak;

 • Aldo Kaslowski (Organik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Başkan Vekili),
 • Ayşecan Tatari (Aktris),
 • Cinuçen Tanrıkorur (Udi, Bestekar),
 • Çağla Kubat (Avrupa Slalom Rüzgar Sörfü Şampiyonu, Model),
 • Giovanni Scognamillo (Yazar),
 • Hazal Kaya (Aktris),
 • Leyla Gencer (Opera Sanatçısı),
 • Mehmet Günsür (Aktör),
 • Rüya Sünder (Piyanist),
 • Sedat Bornovalı (Sanat Tarihçisi) ve
 • Zeynep Bodur Okyay (Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı) gösterilebilir.