fbpx

SAT, TOEFL ve IELTS sınavları genel olarak bireylerin İngilizce bilgisini ölçmeye dayalı sınav çeşitleri olarak değerlendirilmektedir. İtalya’daki birçok üniversite, eğitim alma talebiyle kendilerine başvuran öğrencilerin İngilizce seviyelerinin ne boyutta olduğunu görmek için TOEFL Sınavı’ndan alınan puanı incelemektedir. Bu sınavdan yeterli puanı almış olan öğrenciler dil açısından yetkin kabul edilmekte, okul başvuruları değerlendirilmeye alınmakta ve bu sınavlardan alınan puanlar belirleyici nitelikte olmaktadır. 

IELTS de tıpkı TOEFL Sınavı gibi öğrencilerin İtalya’da eğitim alabilmeleri konusunda önemli etki yapan bir diğer sınav türüdür. İtalya’da İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler için asgari puan sınırı IELTS için 5,5, TOEFL için ise 70’tir.

Daha detaylı bilgi almak için IELTS yazımızı inceleyebilirziniz.

İtalya’da İngilizce eğitim görmek

SAT, TOEFL ve IELTS sınavları sonucunda İtalya’da eğitim seçeneklerinize bakmayı unutmayın.

SAT (Scholastic Aptitude Test) | SAT TOEFL ve IELTS Sınavları

SAT Sınavı, lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan öğrencilerin eğitim hayatları süresince edindikleri bilgiyi nasıl kullandıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği sınava SAT (Scholastic Aptitude Test) adı verilmektedir. SAT Sınavı sonuçlarını kullanarak okullara başvuran öğrencilerin sınav esnasında SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki ayrı bölümden başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavdaki bölümleri ayrıntılı olarak incelememiz gerekirse; SAT 1 testi “Reasoning Test’’ olarak isimlendirilmektedir ve çoktan seçmeli olarak hazırlanmaktadır. Süresi ise 3 saat 45 dakika olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneğini ölçme amacının güdüldüğü bu testte; SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 temel bölümden oluşmaktadır. Her testin puan ismiyle nitelendirilen skorları 200 ila 800 arasında değişmektedir.

Öğrencilerin Amerikan üniversitelerine yaptıkları başvurularda SAT 1 Sınavı’nın 3 bölümünün de sonucu dikkate alınırken, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurularında sadece “Mathematics” ve “Critical Reading” testlerinin sonuçları incelenmeye tabi tutularak, “Writing” bölümü skoru değerlendirmeye alınmamaktadır.

SAT Sınavı Detaylı Anlatım

Sınavın ikinci bölümü olarak nitelendirilen SAT 2 “Subject Test” ise 1 saat süreli çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu test, öğrencinin özel olarak bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçmeyi amaçlamaktadır. SAT 2 Sınavı’nda sorulan başlıca dersler; İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca ve Çincedir. Amerika menşeli üniversitelerde SAT testlerinden birinin sonucuyla başvurmak yeterlidir ancak bazı üniversiteler her iki sonucu da isteyebilmektedir. Türkiye üniversiteleri ise yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken SAT 2 sonucunu incelememektedir.

İtalya’da bulunan bazı lisans bölümlerine başvuru yapacak öğrenciler için SAT puanı önemli şartlardan biridir. SAT puanının başvuruda şart olmadığı lisans bölümlerinde de öğrencinin SAT puanına sahip olması başvurusunu olumlu yönde etkilemektedir.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Uzun adıyla “Test of English as a Foreign Language” adıyla bilinen TOEFL Sınavı, ilk olarak 1964 yılında düzenlenmiştir. Dünyaca geçerliliği kabul edilen TOEFL Sınavı, uygulandığı ilk dönemde Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerine girişte istenen bir test iken günümüzde Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Singapur ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 130 ülkede ve 9000’den fazla üniversite ve kurum tarafından kabul edilmektedir, bu sınav ülkemizde de geçerliliği olan bir sınavdır.

Nerede yapıldığına bağlı olarak çeşitlenen sınav, üç farklı biçimde yapılabilir: Bunların ilki bilgisayarlı test olarak yapılan TOEFL CBT’dir.  İkinci sınav türü ise yazılı olarak uygulanan TOEFL PBT ve 2006 yılından itibaren uygulanmasıyla TOEFL CBT Sınavı uygulamasına son veren TOEFL IBT Sınav şeklidir. Yaygın olarak yapılan sınav türü de TOEFL IBT’dir.

TOEFL IBT | SAT TOEFL ve IELTS Sınavları

İnternet aracılığıyla düzenlenen TOEFL IBT testi (internet-based test) süre olarak 3 saat 10 dakika ila 4 saat 20 dakika arasında değişkenlik göstermektedir. TOEFL IBT sınavları yıl içerisinde 50’den fazla ülkede uygulanmaktadır. TOEFL IBT’ye katılım ücreti Türkiye için 185 Amerikan Doları olarak bilinmektedir.

Okuma Bölümü

TOEFL Sınavı’ndaki okuma bölümünde katılımcılara akademik 3 veya 4 adet metin verilmekte ve bu metinlerle ilgili hazırlanan sorulara yanıt vermeleri istenmektedir. Bu bölümde soru sayısı 36 ila 56 arasında değişmekte ve buna bağlı olarak katılımcılara verilen süre de 60 ila 80 dakika arasında fark göstermektedir.

TOEFL Sınavı Hakkında Bilgi

Dinleme Bölümü

TOEFL Sınavı’nın dinleme bölümünde ise sınava giren öğrencilere 34 ila 51 arasında soru sorulmakta ve cevap verme süresi de 60 ila 90 dakika aralığında değişmektedir. Katılımcılar konuşmaları, sınıf tartışmalarını ve sohbetleri dinleyerek sorulara yanıt vermektedir.

Konuşma Bölümü

Konuşma aşamasında ise TOEFL katılımcıları 20 dakikalık süre içerisinde bir konu hakkında fikirlerini beyan etmektedir. Bu bölümde aynı zamanda öğrencilerin dinleme ve anlama yetenekleri de test edilmektedir. TOEFL Sınavı’nda, öğrencilerden kelime dağarcıklarının geniş olması ve kendilerini mümkün olduğunca en iyi şekilde ifade etmeleri beklenmektedir.

Yazma Bölümü

TOEFL Sınavı’nın yazma bölümünde ise verilen süre 50 dakikadır. Katılımcılardan okuma ve dinleme görevlerine göre kompozisyon yazmaları ya da bir fikri yazarak desteklemeleri ve mümkün olduğunca ikna edici olmaları amaçlanmaktadır.

Not: Bazı İtalyan üniversiteleri SAT, TOEFL ve IELTS sınavları sonuçlarından bir geçerlilik isterken bazı İtalyan üniversiteleri istemezler. 

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS Sınavı ise ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin ve öğrenci adaylarının İngilizce dil seviyesini ölçmek için kullanılan sınavlardan bir diğeridir. Bu sınav, İngiliz merkezli bir kurum olan British Council ve IDP adında iki kurum tarafından dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaktadır. Ayrıca IELTS, dünya genelinde öğrencilerin kendilerini test etmek için girdikleri en yaygın sınav türüdür.

IELTS Sınavı’nın iki türü mevcuttur, bunlar: Academic IELTS ve General Training’dir. Her iki sınav türünde de dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Testin süresi ise 2 saat 45 dakikadır.

IELTS Nedir

IELTS Academic: Yurt dışında veya yurt içinde herhangi bir eğitim kurumuna İngilizce dil seviyesini göstermek ve kanıtlamak amacıyla öğrencilerin girdiği sınav türüdür. İtalya’da üniversite eğitimine başvuru yapacak öğrencilerin girmeleri gereken IELTS Sınavı, IELTS Academic Sınavı’dır.

IELTS General Training: Yurt içi ve yurt dışında dönemsel eğitim programlarına katılmak isteyen ya da konsolosluklar, bankalar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda İngilizce yeterlilik belgesi amacıyla kullanılmaktadır.

İtalya’da sertifika programı veya bir üniversite eğitimi almak için bizimle rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Pava Education, öğrencinin bölüm veya meslek tercihine ve yetkinliğine göre en uygun sertifika, hazırlık ya da üniversite tercihlerini öğrenciye sunar. Ardından öğrenciye gerekiyorsa dil veya üniversite giriş sınav eğitimi verilerek öğrenciyi en iyi şekilde hazırlamayı amaçlar. Daha fazlası için başvuru formumuzu doldurmayı unutmayınız.

2022-07-03T20:19:23+03:00

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz!