TOLC sınavı hazırlık kursu ile online sınavdan başarı sağlayarak İtalya’da mühendislik, ekonomi, işletme, psikoloji, eczacılık ve daha birçok programa yerleşebilirsiniz. İtalya’da lisans programlarına yönelik girilmesi gereken İngilizce online bir test olan TOLC sınavı  (Test Online Cisia) öğrencilerin geçmiş yıllardaki temel öğrenimlerini sınamaktadır.

İtalya’da İngilizce düzeyinde ya da İtalyanca eğitim veren üniversitelerce kabul gören online test programı CISIA (Consortium of Inter-University Integrated Access Systems) tarafınca yürütülmektedir. CISIA bünyesinde oluşturulan bir soru havuzundan çoktan seçmeli sorularla yapılan bu sınav her üniversite branşı için farklı isimlerle yapılmaktadır.

İtalya Online Sınav Hazırlık Süreci

İtalya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler hangi programı seçecekse o alana yönelik bir temel sınava tabi tutulmaktadır. TOLC sınavları olarak genel bir literatürde uygulanan bu sınavlarda örneğin Mühendislik branşları için TOLC-I ve İşletme, Ekonomi gibi sosyal bilimlere yönelik alanlarda TOLC-E gibi isimlerle olmaktadır.

Ayrıca tüm sınavları içeren “TOLC Sınavı Türleri Nelerdir?” yazımıza da göz atabilirsiniz.

TOLC Sınavları Nelerdir?

İtalya’da üniversite eğitimi için ön bir koşul olan TOLC sınavları uluslararası öğrenciler için gerekli olduğu gibi İtalya’daki yerel öğrenciler için de bir gerekliliktir. Bu açıdan TOLC sınavları İngilizce ve İtalyanca olarak iki farklı kategoride yapılmaktadır.

İngilizce sınavlar şunlardan oluşur;

 • TOLC-I : Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine ve İnşaat Mühendisliği gibi mühendislikler
 • TOLC-E : Ekonomi, İşletme, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Sosyal Bilimler gibi alanlar
 • TOLC-F : Eczacılık, Biyoteknoloji, Biyokimya, Genetik Mühendisliği ve benzer doğa ve beşeri bilimler
 • TOLC-PSI : Sadece psikoloji lisans programını içeren bir sınavdır

Bu sınavlar içerik ve soru yapıları olarak birbirleriyle aynı yapıyı içermektedir. Ancak örneğin mühendislik sınavı için sayısal içerikli dersler yoğunlukta iken işletme veya psikoloji gibi sözel içeriğin yoğun olduğu alanlarda sayısal sorular daha azınlıktadır.

Genel olarak bu sınavlarda mantık, matematik, biyoloji, kimya, fizik gibi temel alanlar her birinde değişik soru dağılımları ile yer almaktadır. Bunun dışında bu online testler öğrenciyi İngilizce okuduğunu anlama açısından da değerlendirdiğinden sınavda farklı oranlarda paragraf yorumlama, sözel muhakeme soruları yer alır.

TOLC Sınavı Hazırlık Kursu ile Sınav Süreci Nasıldır?

Online TOLC sınavına hazırlanırken öğrenciler belirli bir metodu takip ederlerse başarısız olma ihtimali düşüktür. Genel olarak temel yeterlilik bölümlerinden oluşan sınav öğrencileri zorlamamaktadır.

Sınavda İtalya’da eğitim konusunda deneyim sahibi kişilerle bu sürece hazırlanan öğrenciler için sınav bir zorluk teşkil etmemektedir. Pavaedu olarak öğrencilerimize hem ders kaynaklarıyla hem de gerekli en pratik yolu sağlayarak bu süreci kolaylaştırıyoruz.

Sınavdaki alanlar karma yapıda şu şekildedir;

 • Matematik
 • Mantık
 • Sözel ve Sayısal Muhakeme
 • Fizik, Kimya ve Biyoloji
 • Paragraf Yorumlama

Genelde mühendislik sınavı olan TOLC-I testinde bu sayılan dersler içerisinde sayısal içerikte olanların yoğunluğu daha fazla olmakta iken sözel içerik daha az yer almaktadır. Psikoloji, işletme gibi alanlar için girilmesi gereken sınavda ise sözel sorular yoğunluktadır, bununla birlikte eczacılık, biyoloji, kimya bilimleri gibi alanlar için girilen TOLC-F sınavı ise fen bilimleri derslerinin yoğunlukta olduğu bir sınavdır.

Sınava Nasıl Hazırlanmalıyım?

CISIA tarafınca gerçekleştirilen online TOLC sınavı genel olarak öğrencilerin sayısal ve sözel alanlarda temel yeterliliklerini test etmeye yönelik bir sınavdır. Bu sebeple öğrenciler hem İngilizce okuma anlama hem de muhakeme becerisi açısından değerlendirileceğinden bol soru çözümü pratiği yapmak başarıyı getirecektir.

Sınavların içeriğindeki dersler ileri seviye konuları içermez, öğrencilerin 12 yıllık öğrenim dönemlerinde edindiği bilgilerin temel müfredatını içerir. Bu açıdan sınava çalışırken sayısal alanlarda formülleri unutmamak adına konuları tekrar etmeniz, sözel sorularda da daha pratik olabilmek için bol bol İngilizce okuma yapmanız faydalı olacaktır.

Sınav tarihleri ne zaman?

Bu online sınavlar için herhangi bir sabit tarih yoktur, yılın her ayı TOLC sınavları gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler başarısız olsa da her ay sınava tekrar tekrar giriş hakkına sahiptir. Sınav ücreti her sınav için ayrı ayrı ödenir ve 30 €’dur. Sınavdan başarı sağlandıktan sonra İtalya’da üniversitelerin başvuru tarihleri takip edilmeli ve gerekli diğer belgelerle birlikte TOLC-I sınav başarı sonucu da gönderilmelidir.

TOLC - Online Cisia Test

 

TOLC Sınavı Hazırlık Kursu ile Hazırlanmanın Avantajları Nelerdir?

İtalya’da eğitim alma sürecinin başında birçok farklı uygulama ve karmaşık başvuru süreçleri olmaktadır. Aynı şekilde TOLC sınavları için de öğrenciler açısından karmaşık süreçleri içerebilmektedir. Bu açıdan öğrenci sınav sürecini, işleyişini iyi bilen ve çıkmış ve çıkabilecek soru yapılarını tanıyan danışmanlarla bu süreci yönetirse eğitim süreci daha kolay olacaktır.

TOLC sınavı hazırlık kursu ile sınava hazırlanmanın öğrenci açısından faydalarını değerlendirecek olursak;

 • Çıkmış soruların tamamına erişim imkanı
 • Çıkabilecek sorular için kaynaklar ve öneriler
 • İtalya’da eğitim için deneyimli bir bakış açısı kazanımı
 • Online sınav süreci için en pratik öneriler