Açılımı Istituto Europeo di Design olan IED, birçoğu İtalya’da olmak üzere Brezilya ve İspanya’da yer alan kampüslerde bulunan dünyanın önde gelen networklerinden biridir. Tasarım, Görsel Sanatlar, İletişim ve Moda alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gösteren IED; bu programlarda lisans, yüksek lisans, yaz okulu, sertifika programları ve kişiye özel programlar sunan bir sistemdir. Temelde İtalyan matrisi üzerine kurulu bu sistem, uluslararası bir geçerliliğe de sahiptir. Gelişen eğitim tekniklerine paralel yönetilen ve genç beyinlere eşsiz bir proje kültürü fırsatı sunan IED; deney, teknoloji, entegre iletişim, yaratıcı stratejiler, pazar sorunları, profesyonellik ilkeleri ve çok daha fazlası üzerine kurulu bir eğitim metodolojisine imza atmaktadır.

İtalya’da Roma, Milan, Torino, Venedik, Cagliari ve Floransa’da kampüsleri bulunan eğitim ağı; İspanya’da Madrid ve Barcelona’da, Brezilya’da ise Sao Paulo’da kampüslerini konumlandırmaktadır. Sunulan programlar her bir kampüste farklılık gösterebilmekte ve 50 yılı aşkın süredir yaratıcı endüstriler ile başarılı öğrencilerin buluşmasına zemin hazırlamaktadır. Hem teorik hem de pratik açıdan kapsamlı bir eğitim fırsatı sunan IED felsefesinde kültürler arası yaratıcılığın inovasyona dönüşmesi amaçlanmaktadır.

IED, küreselleşen dünyaya katkıda bulunmayı hedefleyen ve İtalyan tasarım bilgisi ve zihniyetini globalleştirme misyonuyla yola çıkan yeni nesillerin buluşma noktası olma yolunda ilerlemektedir. Bu amaçla da benzersiz bir karşılaşma ağı oluşturmakta ve dünya çapında Avrupa’nın en iyi Moda ve Tasarım Okulu olarak tanınmaktadır.

 

IED Ağı Nasıl Çalışmaktadır?

Öğrencilerine öncelikle nasıl öğrenebileceklerini öğreten bu ağ içerisinde 1900’den fazla uzman öğretim görevlisi bulunmaktadır. Sadece akademik profesörler değil, aynı zamanda teori dersleri yürüten başarılı profesyoneller de uygulamalı projeler süresince iş deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşmaktadır. Amaç, bilgiyi iletişim yoluyla iletmektir. Eğitim boyunca katılımcılar birçok laboratuvar projesinde rol almakta, çok sayıda firma ile ortak faaliyetler yürütmekte ve özel şirketlerle, ajanslarla ve üreticilerle bilgilerini deneyime dökme fırsatını bulmaktadır. IED ağı içerisinde tüm bunları yanı sıra takım halinde çalışmayı öğrenmek de çok önemlidir. IED öğrencileri farklı alanlarda mesleki deneyim kazanmak için birlikte de çalışabilmektedir. Eğitim programları içeriğinde yer alan başlıkların birkaçı şu şekildedir:

 • Lüks Pazarlama Yönetimi,
 • Marka Yönetimi ve İletişimi,
 • Moda İşletmeciliği,
 • Grafik Tasarım,
 • Kentsel Sürdürülebilirlik ve Akıllı Bina,
 • Ulaşım Tasarımı,
 • Sanat Yönetimi,
 • Marka Tasarımı,
 • Moda Tasarımı,
 • Moda Pazarlaması,
 • Moda İletişimi ve Styling,
 • Ürün Tasarımı,
 • İç Tasarım.

Çok kültürlü bir eğitim hizmeti sunan Istituto Europeo di Design’da eğitim dört farklı dilde verilmektedir. Derslerden yaklaşık 100 tanesi İngilizce olarak sunulmak ve 95 farklı ülkeden 10.000’den fazla öğrenci bu sistem ile kariyer hedefleri için ilk adımı atmaktadır. Sunulan kursların tüm yeterlilik seviyelerini kapsaması, öğrencilerin her düzeyde başvurmalarına da olanak sağlamaktadır. Bunun yanında en önde gelen kuruluşlarla ortaklıklar ve verimli işe yerleştirme hizmetleri de IED imzalı eğitim stratejisinde temel bir konudur. Bu da tüm eğitim sürecinin işleyiş biçimini belirlemektedir.

 

IED Kabul Kriterleri

IED’e başvurmak için ilk olarak ülkemizde 12 yıl süren temel eğitimi veya lisans düzeyinin ilk yılını tamamlamış olmak gerekmektedir. IED tarafından sunulan lisans programları Ekim ayında başlamaktadır. Bunun yanında dil yeterlilik belgesinin ibrazı da yine başvuru sürecinde zorunlu tutulan bir maddedir. İtalyanca bölümler için B2 düzeyinde sertifika, İngilizce bölümler için ise en az 5.5 IELTS puanı veya en az 68 TOEFL puanı istenmektedir. Kabul sürecinde öğrencilerden bir motivasyon mektubu ve portfolyo hazırlamaları da beklenmektedir. Tüm bunlarla birlikte diplomalarını ve pasaportlarını da sunan öğrenciler, olumlu geçen ön değerlendirmenin ardından mülakata davet edilmektedir. Bu aşamaların ardından asıl kabul koşulları ise bölümden bölüme farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar yüksek lisans ve diğer kursların başlangıç tarihleri için de geçerlidir. Öyle ki yüksek lisans başvuruları seçilen programa göre Eylül, Ekim, Kasım, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılabilmektedir.

Eğitimini İtalyanca olarak almak isteyenler için konsolosluğun öngördüğü İtalyanca seviyesine sahip olmak, kabul kriterleri içerisindeki bir diğer maddedir. Bunun yanında kendi sınavını yapan üniversiteler de bulunmakta ve öğrenci adaylarının da bu sınavlardan istenen puanı almaları beklenmektedir.

 

 

IED Burs Olanakları

IED kültürü içerisinde projelerin önemi büyüktür. Bu anlayış öğrencilerin burs alma sürecinde de aktif karar yoludur. Öyle ki özel bir dizi burs, promosyon ve mali yardım desteği sunan bu program; özellikle hak eden öğrencilere motivasyon bursunu da başarılı projeleri üzerinden verebilmektedir. Bunun yanında çeşitli dönemlerde portfolyo bazlı burs yarışmaları da düzenlenmekte ve özellikle moda tasarımı alanında yetenekli öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. IED her sene üniversite ve master programları için de %50 burs oranlı yetenek yarışmaları düzenlemektedir. Bu yarışmalar ilan edilen konuya dair hazırlanmak üzere proje bazlı olmaktadır.

IED Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Program bünyesinde lisans eğitimi 3 yıl sürmektedir. Yüksek lisans eğitimlerine başvuran öğrenciler içinse toplam eğitim süresi 1 yıldır. Buna ek olarak profesyonel master programları da bulunmakta ve bunlar 6 ay sürmektedir. Popüler yaz dönemi kursları ise 2 haftadan 4 haftaya kadar sürebilmekte ve bu aralık bölüme göre değişiklik göstermektedir. IED, ülkemizde de üniversite statüsünde değerlendirilmektedir ve YÖK onaylıdır.

IED lisans programları temel seviyeden başlamakta ve tercihe göre İngilizce ya da İtalyanca olarak verilmektedir. Yine IED tarafından sunulan master programları ise tasarım ve tasarım yönetimi alanlarında olup, eğitim dili İngilizcedir. Master programlarında şehirlerin öncü sektörleri göz önünde bulundurulmakta ve ders içerikleri sektörle paralel olarak hazırlanmaktadır. Tasarım alanındaki sertifika programları da tıpkı lisans programları gibi temel seviyeden başlar. Yoğun ve pratik ağırlıklı ders programı ile kısa sürede tasarımcı yetiştirmeyi amaçlayan bu programa daha önce hiç tasarım eğitimi almamış kişiler de başvurabilmektedir. Genellikle İngilizce olarak sunulan yaz okullarının ise İtalyanca ve İspanyolca dil seçenekli olanları da mevcuttur. Bu programlarda her seviyeye uygun bir eğitim muhakkak bulunmaktadır.