TOEFL Nedir? TOEFL Sınavı Hakkında Merak Edilenler

Hedefi yurtdışında okumak veya yaşamak olan kişilerin İngilizce dil bilgilerini ölçmeleri ve ispat etmeleri adına girdikleri sınav, TOEFL sınavıdır. Bu sınav, merkezi Amerika New Jersey’de olan özel ve kar amacı gütmeyen Eğitimsel Test Servisi anlamına gelen ETS (Educational Testing Service) tarafından gerçekleştirilmektedir. Açılımı, Test of English as a Foreign Language olan ve dilimizde Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı anlamına gelen TOEFL; ilk olarak 1964 yılında, Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından istenmiştir.

TOEFL Ne İşe Yarar?

Bugün dünya çapında geçerliliği olan bu sınav; Avrupa’nın ve Asya’nın oldukça büyük bir kısmında, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya, Kanada, Malezya ve Singapur da dahil olmak üzere 130’un üzerinde ülkede kabul gören bir İngilizce seviye belirleme sınavı olarak kabul edilmektedir. Lisans ve lisans üstü programlara başvuru yapmak adına kullanılan TOEFL puanı, ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında da İngilizce yeterliliği kanıtlamak adına talep edilmekte ve önem arz etmektedir. Bugün birçok iş mülakatında da tıpkı eğitim başvurularında olduğu gibi TOEFL sınav puanı aranmaktadır. Bu sebeple, kişilerin sözlü ve yazılı İngilizce anlama ve kullanma yeteneğini tam kapsamlı ölçen bu sınavın günümüzde bir kabul koşulu olduğunu söylemek de mümkündür. Kısacası TOEFL puanı ile dil yeterliliğiniz test edilmekte ve bu testin sonucunda da 160’dan fazla ülkede geçerli olan kapsamlı bir belgeye sahip olursunuz.

TOEFL Sınavı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

TOEFL Sınavı Nasıl Yapılır?

Hem internet tabanlı bir sistem üzerinden hem de geleneksel kağıt tabanlı olmak üzere yetkili kurumlar tarafından yapılabilen TOEFL sınavı, katılımcıların İngilizce yeteneklerini okuma, dinleme, konuşma ve yazma pratikleri üzerinden analiz etmeyi mümkün kılan bir testtir. Tüm bu alanlarda topladığı puanlarla İngilizce dil becerilerinin yeterliliğini ispatlayan kişiler, hedefledikleri eğitim veya kariyer alanlarına da ilk adımı atma şansını yakalamaktadır. TOEFL sınavı sonrasında alınan puanın geçerliliği 2 senedir. İlk sınav deneyimlerinden sonra 2 yılı tamamlayan bireylerin kurumlara yeniden başvuru yapabilmeleri için tekrar TOEFL sınavına girmesi zorunludur.

TOEFL’dan alınması beklenen taban puan, eğitim kurumunun veya iş başvurusu yapılan kurum ya da kuruluşun belirlemesine göre genellikle 61 ile100 puan arasında değişmektedir. Bu sınavdan bir seferde en fazla 120 puan alınabilmektedir.

TOEFL Sınavı Nerede Yapılır?

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer bazı şehirlerde TOEFL sınavına girebilirsiniz.

TOEFL iBT sınavı, dünya genelindeki yetkili sınav merkezlerinde veya evde girebilirsiniz çünkü bu sınav internet üzerinden gerçekleştirilen bir sınavdır. TOEFL PBT ise belirli sınav merkezlerinde yazılı olarak yapılır.

TOEFL Sınavı Bölümleri Nelerdir?

Okuma Bölümü

TOEFL’ın okuma bölümünde katılımcılara 3 ile 5 adet arasında olmak üzere çeşitli akademik konulara bağlı ve farklı türlere okuma metinleri verilmektedir. Katılımcıdan, yaklaşık 60-80 dakika gibi bir süre içerisinde okuma metni içerisinde geçen kelimeleri anlamları, metnin ana fikrini çıkarmaları ve bu fikri destekleyici detayları yakalamaları, metin içerisindeki konuları ilişkilendirmeleri ve sonuç olarak da verilen soruları bu metne göre cevaplandırmaları istenmektedir. Okuma bölümünün amacı, kişilerin İngilizce yazılı metinleri anlama ve analiz etme yeteneklerini ölçmektir.

Dinleme Bölümü

TOEFL’ın dinleme bölümü, testin ikinci bölümüdür ve yaklaşık 60 ile 90 dakika uzunluğunda sürmektedir. Bu süreçte katılımcılara önceden belirlenmiş pasajlar dinletilmekte ve konuya bağlı olarak sorular sorulmaktadır. 34 ile 51 adet soru yöneltilen katılımcıların, bu süreçte dinlediklerini anlama becerileri ölçülmektedir. Sınav süresince sohbet-tartışma ve konuşmacı-ders anlatımı olmak üzere 2 çeşit parça dinlenmektedir. Bu ekranları geçen ve soruları cevaplamaya başlayan katılımcılar, yeniden dinleme ekranına dönüş yapamamaktadır. Bu nedenle katılımcıların oldukça dikkatli dinlemeleri ve gerekli notları almaları önerilmektedir.

Yazma Bölümü

TOEFL yazma bölümü, katılımcıların İngilizce dilbilgisi ve kelime dağarcıklarının da ölçüldüğü bir bölümdür. Bu aşamada katılımcıdan, her bir soru için belirlenen konular hakkında iyi düzenlenmiş bir kompozisyon yazmaları beklenir. Yaklaşık 60 dakika süren bu bölümde, dinlenen ve okunan materyallere bağlı olarak katılımcıların hem kendi fikirlerini hem de diğer insanların fikirlerini analiz ederek açıklamaları gerekmektedir. Soruları doğru cevaplamak için ana fikirler ile verilen detayları sentezleyebilmek ve doğru cümlelerle kağıda dökmek çok önemlidir.

Konuşma Bölümü

Son bölüm olan TOEFL konuşma bölümü ise katılımcıların İngilizce konuşma yeterliliklerinin ölçüldüğü ve yaklaşık 20 dakika süren bir bölümdür. Bu bölümde başarılı olmak için kişilerin diğer 3 bölümdeki sorulara hakim olmaları ve kendi yorumlarını da katarak efektif cümleler kurmaları beklenmektedir. Yazılı ve sözlü İngilizcenin anlaşılması ile sorulacak sorulara uygun cevapları sözlü olarak verme becerisinin ölçüldüğü bu bölümde, sorulan ilk iki soru bağımsız olmakta, kalan son 4 soru ise konular ile entegre sorular olarak belirlenmektedir.

TOEFL’dan alınması beklenen taban puan, eğitim kurumunun veya iş başvurusu yapılan kurum ya da kuruluşun belirlemesine göre genellikle 61 ile 100 puan arasında değişmektedir. Bu sınavdan bir seferde en fazla 120 puan alınabilmektedir.

 

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL sınavına girmeyi düşünenlere vereceğimiz en önemli tavsiye öncelikle bu sınavın nasıl bir sınav olduğunu iyice araştırmaları. Yani bu sınav hangi bölümlerden oluşuyor. Sizi neler bekleyecek bu konuda blgi sahibi olmanız ve çalışma rotanızı bu bilgiler ile çizmeniz. Sınav formatını, puan hesaplamasını, bölümlerde karşınıza neler çıkacağını vs. tüm detayı ile öğrenmeniz gerekmektedir.

Öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki bu sınav sizin tüm becerilerinizi çeşitli yönleri ile ölçecek. Yani bu sınav için belli bir seviyenin üstünde olmanız gerekmektedir. Sınava girenlerin seviye ortalamalarına bakıldığında “intermediate” ve “advanced” ağırlıktadır. Yani seviyeniz “beginner” ve “elementary” ise bu sınav sizin için uygun değildir. Yani yapmanız gereken öncelikle seviyeniz üzerinde çalışmak olmalıdır.

 

TOEFL Sınavı Çeşitleri Nelerdir?

TOEFL ile ilgili olarak 2 farklı sınav biçiminde söz etmek mümkündür. Bunlar TOEFL IBT ve TOEFL PBT olarak isimlendirilmektedir. Sınavlar 2 haftada bir yapılmakta, tüm yıl boyunca devam etmekte ve başvuruları internet üzerinden tamamlanabilmektedir. 165 ülkede olmak üzere yaklaşık 4.500 sınav merkezinin varlığından söz etmek mümkündür. Daha önce sınava giren ve hedeflediği puanı alamayan katılımcılar, 12 gün ara vermek kaydı ile TOEFL’a yeniden ve diledikleri kadar girebilmektedirler.

TOEFL IBT Nedir?

Açılımı Internet Based TOEFL olan ve internet tabanlı olarak sunulan TOEFL IBT sınavı; okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinin hepsini içeren tam kapsamlı bir sınavdır. Yaklaşık 4-4 buçuk saat süren IBT, yetkili sınav merkezlerinde bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Son dönemlerde ETS tarafından bir kolaylık sağlanmış ve IBT’nin özel Home Edition sınavı da uygulamaya konulmuştur. Klasik IBT formatı ile birebir olan ve aynı ekran deneyimini paylaşan Home Edition ile katılımcılar, bulundukları yerden sınava girme şansını da yakalamaktadır. ProctorU aracılığıyla çevrimiçi olarak sunulan sınav süresince katılımcılar, bu sistem üzerinden atanan bir görevli tarafından da takip edilmektedir. Sınav bitiminden yaklaşık 6 gün sonra ise sınav sonuçları, katılımcılara ulaştırılmaktadır.

TOEFL IBT’ye Nasıl Başvurulur?

Dünya çapındaki yetkili merkezlerde ya da bulunduğunuz yerde olmak üzere oldukça sık tekrarlanan TOEFL IBT, bu özelliğiyle de başvuru yapmak isteyenlere kolaylık sunmaktadır. Online başvuru yapacak adayların ilk olarak ETS’nin resmi web sitesinde bir kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Aldıkları kullanıcı adı ile sınava girecekleri şehre ve sınav merkezine göre belirledikleri tarihi seçerek ilk adımı tamamlayabilirler. Kayıt yaptırırken kullanılan isim, sınav günü ibraz edilecek isimle aynı olmalıdır. Online sistemin dışında adaylar, yetkili TOEFL danışmanlarının yönlendirmeleriyle, telefonla veya postayla da kayıt yaptırabilmektedir. Kayıtlar sınav tarihinden 1 hafta önce kapanmaktadır bu nedenle adaylara sınav tarihinden en az 1 ay önce başvurularını tamamlamaları önerilmektedir. ETS, sağlık sorunu bulunan veya engeli nedeni ile özel gereksinimleri bulunan adaylara da gerekli hizmeti sağlamayı taahhüt etmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt prosedürleri, ETS’nin resmi web sitesinde yer almaktadır.

TOEFL PBT Nedir?

Açılımı Paper Based TOEFL olan PBT ise dinleme, yazma ve okuma olmak üzere üç bölümden oluşan kağıt tabanlı TOEFL sınavıdır. IBT’den farklı olarak PBT’de konuşma bölümü bulunmamaktadır. TOEFL’ın eski bir versiyonu olarak bilinen ve yalnızca belirli ülkelerde kabul gören bu sınav, IBT kadar tercih edilmemektedir. Yaklaşık 2 buçuk saatlik sınav süresi bulunan PBT, farklı bir ölçek kullanılarak puanlandırılmaktadır.

TOEFL IBT ve TOEFL PBT Arasındaki Fark Nedir?

TOEFL IBT ve TOEFL PBT arasında ki fark; TOEFL PBT konuşma (speaking) bölümünü içermemesidir. TOEFL IBT internet üzerinden gerçekleştirilir, TOEFL PBT belirli sınav merkezlerinde yazılı olarak yapılır.

2022 TOEFL Sınav Ücreti Ne Kadar?

TOEFL için belirlenen sınav ücreti dolar kuru üzerinden olup, Türk Lirası’nda değişiklik göstermektedir. Buna göre TOEFL IBT sınav ücreti 185 dolar, TOEFL PBT sınav ücreti ise 170 dolardır. Ödemeler kredi kartı, elektronik çek, PayPal veya havale yolu ile yapılabilmektedir.

IELTS Hakkında daha detaylı bilgi almak için IELTS yazımızı inceleyebilirsiniz.