Uzun yıllardan beri dünyanın ortak dili olarak kabul edilen İngilizce, her alanda olduğu gibi hukuk alanında da yeterliliğine ihtiyaç duyulan bir unsur haline gelmiştir. Küreselleşme akımının bir getirisi olarak İngilizce bilmenin önemi artmakta ve bunun yanında günlük hayatta kullanılan dilbilgisinden ziyade mesleki İngilizce bilgisi de hukuk kariyerine yön vermek isteyenler için göz ardı edilemeyecek bir basamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı müvekkil portföyü oluşturmayı hedefleyen, yurtdışı firmaların hukuk departmanlarında kariyer yapmak isteyen veya hukuk tercümanı olmak gibi bir hayali olan herkesin, mesleki İngilizce düzeyini geliştirmesi ve kanıtlaması gerekmektedir. Bunun için günümüzde uygulanan en geçerli yeterlilik sınavı ise açılımı “Test of Legal English Skills” olan TOLES sınavıdır.

Hukuk alanında eğitim alan kişilerin yine hukuk alanına dair İngilizce seviyelerini belirlemelerini sağlayan bu sınava; avukatlar, stajyer avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve hukuk çevirmenleri katılabilmektedir. Bu alanda bilgisini kanıtlamak isteyen adaylar için dünyanın önde gelen sınavı kabul edilen TOLES, ülkemizde de birçok firmanın istihdam sürecinde önem verdiği ayırıcı etkenlerden biridir. İlk uluslararası yasal İngilizce sınavı olan bu sınav, küresel anlamda hukuk firmalarının ve yine bu alanda departmanı bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir birikimle hazırlanmaktadır. Bu özellikleri ile TOLES’in hukuk alanı için en pratik, alaka düzeyi en yüksek ve doğruluğu en geçerli sınav olduğu da söylenebilmektedir.

TOLES Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Levant Education Group / Studybritish, TOLES sınavının resmi test merkezidir. Ayrıca belirlenmiş resmi sınav merkezlerine başvurarak girilebilmektedir. Sınav kaydırınızı yaptırdıktan sonra 3 farklı seviyeden oluşan  bu sınava; ingilizce seviyeniz ve mesleki deneyiminizine göre farklı basamaklarda katılabilme şansınız vardır. Kayıt olmak için adayların bu merkezlere, sınava girmek istedikleri tarihi belirtmeleri ve ardından sınav ücreti ve kimlik bilgileri ile kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Sınava hazırlık sürecinde adaylar için müfredata uygun kurs seçenekleri de bulunmaktadır. Yüz yüze veya online eğitim formatlarında hazırlanan bu kurslar, başvuru öncesinde katılımcılara hem mevcut seviyelerini belirlemede hem de eksik bilgilerini tamamlamada yardımcı olmaktadır.  TOLES sınavı hazırlık kurslarına katılmak isteyen adayların son 2 yıl içerisinde almış oldukları TOEFL, PTE (Academic) veya IELTS puanlarının yeterliliği durumunda, seviye belirleme sınavına girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Başvuru öncesi kurslara katılan adaylar; bu süreçte farklı vaka örnekleri üzerinden çalışabilmekte, verilen ödev ve projelerle hukuk İngilizcesi bilgilerini pratiğe dökme şansını da yakalayabilmektedirler. Müzakere teknikleri, şirketler hukuku, bankacılık hukuku, ticari hukuk gibi birçok alanda İngilizce bilgilerini geliştirme ayrıcalığını da yine kurs süresince yaşayabilmektedirler.

 

Sınav Başvuru Tarihleri

 

*24 Mart 2022

*26 Mayıs 2022

*30 Haziran 2022

*25 Ağustos 2022

*24 Kasım 2022

TOLES Sınav Ücretleri 2022

TOLES sınav ücretleri, katılımcıların girecekleri sınav seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

Temel Düzey sınav ücreti 120 £,

Yüksek Düzey sınav ücreti 135 £

İleri Düzey sınav ücreti de 160 £ olarak belirlenmiştir.

 

TOLES Sınavı Çeşitleri

Toplamda 3 ayrı seviyesi bulunan TOLES sınavında konuşma bölümü bulunmamaktadır. Bunun yerine her üç seviyede de amaç; özellikle yazılı sözleşmelerin iyi hazırlanmasını sağlayacak ve özgür bağlamda hukuk dilinde beyan sunabilecek kadar güçlü ve etkili bir İngilizce bilgisinin varlığını sınamaktır. Hukuk alanında uzmanlaşmış kişilere hitap eden bir sınav olduğu nedenle TOLES, konudan bağımsız seviye tespit öğeleri içermemekte ve hukuki İngilizce dışında detaylar barındırmamaktadır. Bu özellikleriyle de birçok hatırı sayılır uluslararası hukuk firması tarafından da hukuksal terim bilgisini ölçme aracı olarak kabul edilmektedir. Katılımcılar toplamda 500 puan üzerinden değerlendirilmekte ve aldıkları puanlara göre derecelendirilmektedir. Hukuk alanındaki başarısını uluslararası çapta kanıtlamış bu prestijli sınavın içeriği de yine önde gelen hukuk firmalarının tavsiye ve katkıları ile hazırlanmaktadır.

TOLES Temel Düzey

TOLES Foundation Sınavı adıyla uygulanan birinci seviye, TOLES sınavları arasındaki ilk basamaktır. Hukuk bilgisini İngilizce dilinde geliştirmek isteyen hukuk fakültesi öğrencileri ve yeni mezunları için ideal olan bu sınav; iş hayatına atılmadan veya hukuk stajına başlamadan hemen öncesinde ihtiyaç duyulacak yeterlilik belgesini almanın en geçerli yoludur. Okuma bölümü ve yazma bölümü olmak üzere iki aşamadan oluşan birinci seviye sınavı; fikri mülkiyet hakları, ticari anlaşmalar, şirket dokümanları ve finansal anlaşmalar gibi konuları kapsamaktadır. İş yaşamında sıkça kullanılan hukuki terimlere dayalı bu seviye, 90 dakika sürmektedir. Elementary- Advanced seviyesinde İngilizce bilgisine sahip kişilerin girmesi için uygun olan bu sınavda alınabilecek maksimum puan ise 100’dür.

TOLES Yüksek Düzey

TOLES Higher Sınavı adıyla uygulanan ikinci sınav ise yüksek düzeyde yeterliliğin tespitini amaçlayan bir testtir. Katılımcıların hukuksal yazım tekniklerinin, özellikle karmaşık olaylarda kullanılacak hukuk İngilizcesi terimleri bilgisinin ve hukuksal dokümanlar dahilinde İngilizce yazışma yetisinin ölçüldüğü bu seviyede; kompleks yapıdaki belgeler ve senaryolar üzerinden örnekler de verilmektedir. 135 dakika süren ikinci seviyede 90 dakika boyunca hukuksal okuma ve yazmaya yer verilmekte, 30-45 dakika süresince ise dinleme testi yapılmaktadır. Intermediate- Advanced seviyesinde İngilizce bilgisine sahip kişilerin girmesi için uygun olan bu sınavda yer alan dinleme kısmında avukatların kendi aralarında yaptıkları tartışmalar, müvekkilleri ile konuşmaları ve müvekkillerinin sordukları sorular da yer almaktadır. Gerçek iş yaşantısından kesitler içeren bu seviyede alınabilecek maksimum puan ise yine 100’dür.

TOLES İleri Düzey

Hukuki İngilizce bilgisinin altın basamağı olan üçüncü seviye, TOLES Advanced Sınavı adıyla uygulanmakta ve ileri düzey yeterliliği tespit etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle anadil olarak İngilizcenin konuşulduğu hukuk firmalarında, uluslararası hukuk şirketlerinde veya yabancı ortaklı hukuk bürolarında kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için uygun olan bu sınav; adayların okuma ve yazma becerilerini ne kadar etkin kullanabildiklerini de test etmektedir. En zor durumlarda dahi yeterli hukuki İngilizce bilgisinin varlığını kanıtlayacak derecede hazırlanmış bu sınav, Londra’da bulunan hukuk firmalarının uluslararası stajyer veya ortak alımında hukuki İngilizce dil becerileni ölçebilmeleri için de özel olarak geliştirilmiştir. 120 dakika süren sınavda alınabilecek maksimum puan 500’dür. Hukuksal okuma, yazma, taslak oluşturma ve ticari terimler bilgisini odak alan sınav süresince gerçek iş yaşamından seçilmiş örneklerden de yararlanılmaktadır. Upper Intermediate-Advanced seviyesinde İngilizce bilgisine sahip kişilerin girmesi için uygun olan sınavda katılımcıları, anadili İngilizce olan avukatlar karşısındaki becerileri karşılaştırılmaktadır.

TOLES Sınavı, Adayların İş Bulma Olasılığını Nasıl Yükseltir?

Toles-nedir

TOLES’in tam kapsamlı değerlendirme yapan ve yeterliliği şüphesiz kanıtlama özelliği bulunan bir sınav olduğu, uluslararası çapta markalaşmış hukuk şirketleri tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, TOLES sertifikasına sahip bir kişinin, iş mülakatlarında tercih sebebi olması oldukça doğal bir durumdur. Bu sertifikayı yalnızca istihdam sürecinde değil, kıdem artış dönemlerinde de çalışanlar için pozitif geri dönüşler sağlamaktadır. Bugün yerli firmaların dahi kurumsal çatı altındaki beklentileri içerisinde üst sırada yer alan bu sertifikalar, ömür boyu geçerli olma özellikleriyle de vazgeçilmezdir. Tecrübeli hukukçuların meslek sırrı haline gelen sertifikaları, İngilizce protokollerin yeminli tercümanlara gerek kalmaksızın, terminolojiye hakim gerçek hukuk insanları tarafından hazırlanmasını da mümkün kılmaktadır. Globalleşen dünyanın hukuk alanındaki sınırlarını kaldırmaya da yarayan bu belgeler ile kişiler, İngilizce hukuk terim ve kavramlarını herhangi bir başkasına ihtiyaç duymaksızın kullanabilir hale gelmekte ve bunun hem maddi hem de manevi tatminini yaşamaktadır.